X24 - bezdrátová telemetrie ve výbušném prostředí.

Firma UTILCELL, s.r.o. představuje novou řadu telemetrického systému firmy Mantracourt Electronics - X24. Modul určený pro napájení snímačů sil a přenos dat v zóně 1 nebo 2 do ručního přijímače X24-HD nebo do přijímačů T24, nacházející se bezpečné zóně. Systém je určen pro bezdrátové telemetrické měření sil, nádob, tanků a dalších vážních systémů v zóně 1 nebo 2.