Produkty

Utilcell nabízí následující produkty:

  • Tenzometrické snímače sil o kapacitách od 0,3 kg do 400 t.
  • Vyhodnocovací jednotky pro vážení
  • Příslušenství pro aplikace snímačů (hybridizace aj.)
  • Elektronické jednotky pro úpravu a zpracování signálu ze snímačů sil
  • Prvky určené do výbušného prostředí (v provedení ATEX)