Rychlý převodník FSU-SSB

FSU-SSB je rychlý, kompaktní a vysoce přesný převodník pro snímače sil. Vyznačuje se vysokou rychlostí čtení 4800 měření / s (každých 0,2083 ms změří hodnotu) s přenosem dat přímo do PC přes rozhraní USB. Snímači sil se připojí pomocí konektoru D-SUB 9. Napájení převodníku i snímače je pomocí rozhraní USB, není potřeba přídavný zdroj.

 

K převodníku je zdarma dostupný software FSU Toolkit. Software umožňuje provést kalibraci numerickou nebo se známou zátěží. Důležitou funkcí softwaru je zobrazení průběhu měření, kde je možné oříznout jen časovou část, která je pro další zpracování dat důležitá a provést export do CSV souboru. Pro dynamické děje je v softwaru implementovaná funkce osciloskopu nebo zobrazení frekvenčního spektra vstupního signálu pomocí rychlé Fourierovy transformace (FFT).

Technická dokumentace