Digitální snímače M730D a M740D s vyšší rychlostí.


21. 6. 2018


Digitální snímač M730D a M740D zrychlují díky změnán v hardware a software. Tyto změny jsou:


  • Větší vzorkovací rychlost A/D převodníku z původních 50 vzorků/s na 200 vzorků/s
  • Nové výběrové číslicové filtry, které lze vhodně vybrat pro různé dynamické a statické aplikace
  • Větší komunikační rychlost pro datový přenos na 115200 baudů

Nové provedení A/D převodníku spolu s novými filtry jsou kompatibilní s nastávajícími konfiguracemi.

Nový firmware je číslo 1.120 a lze jej uploadovat do snímačů M730D a M740D majicí rychlé převodníky. Tyto jsou  ve snímačích vyrobené od února 2017 od seriového čísla 1497544 a firmware verze 1.1xx.

Speciální bootloader a nový firmware si lze bezplatně vyžádat.