SensoWeight – Mostové váhy


10. 11. 2022


Vzdálené monitorování a diagnostika mostových vah


 

SensoWeight je dlouhodobé vzdálené monitorování mostových vah na digitálních snímačů a jejich následná diagnostika a analýza bez nutnosti servisního technika na místě. Systém SensoWeight je možné použít jak u stavby nové digitální mostové váhy, tak i pro digitální mostové váhy, které jsou v provozu několik let. Níže na obrázku je symbolicky naznačeno, jak systém funguje:

 SensoWeight - symbolický popis systému

Standardní postup servisu při marném výjezdu:

Standardní postup servisu

 

Postup servis se systémem SensoWeight – zamezení marnému servisnímu výjezdu:

Postup servisu se SensoWeight

 

Příklad Dashboardu rozložení sil na tenzometrech:

Rozložení zatížení na tenzometrech

 

Ukázka Dashboardu pro monitorování reálné mostové váhy:
Ukázka Dashboardu

 

Webová prezentace vytvořená pro produkt SensoWeight
https://www.sensoweight.eu/ 

 

Pro stavbu nových digitálních mostových vah doporučujeme: