Přenos dat v prostředí ATEX

V prostředí s nebezpečí výbuchu, je nutné vždy uvažovat o potencionálních nebezpečích. Veškeré aktivní prvky je proto vhodné, dle normy, zajistit tak aby odpovídala zóně a použití. Např. , mnohdy je nutné přenést proudový signál (0-20mA) z určitých senzorů na další místa přes různé zóny. Pro tento účel, je možné použít izolační opakovač pro přenos proudové smyčky D1014.