Sledování náplnění více sil

Sledování náplně více silových nádob na jednom místě může být občas těžkopádné, pokud se signál z každého sila přivede až do velína a zde budou všechny jednotky zobrazovat naměřené hodnoty. Při použití převodníků komunikujících v protokolu Modbus jako je SWIFT nebo DAT, lze tuto informaci posílat na externí displej S401. Tento displej dokáže zobrazit až 20 dějů (t.j.měření 20 proměnných z jednotek s Modbusem) a provést s údaji jednoduché matematické operace. V našem příkladě, sledujeme hodnotu naplnění 3 sil v % maximální náplně sila. Každé silo je váženo datovým převodníkem SWIFT RS. Na displeji S401 se zobrazí všechny 3 hodnoty v jednom okamžiku.