Snímač sil M700

Základní vlastnosti snímače:

 • Princip tlakového snímače sil
 • Rozsah kapacit snímače: 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 100 - 150 - 200 t
 • Snímač sil vyrobený z oceli s ochranou proti korozi epoxidovým nátěrem
 • Třída přesnosti 3000 dílků podle OIML
 • Krytí IP68 (EN 60529)
 • Volitelná verze do vysokých teplot

 

Příklady použití:

 • Mostové váhy (automobilové i železniční)
 • Vážení sil, tanků a reaktorů

Příklad použití

Technická dokumentace

Nominální hmotnost 10 – 15 – 20 – 25 – 30 – 40 – 50 – 60 – 70 – 100 – 150 – 200 t
Třída přesnosti 3000* n. OIML
Minimální zatížení 5 % Ln
Pracovní zatížení 120 % Ln
Bezpečné zatížení 150 % Ln
Kombinovaná chyba < ± 0,017 ** % Sn
Chyba opakovatelnosti < ± 0,015 ** % Sn
Vliv teploty na nulu < ± 0,01 % Sn/5K
Vliv teploty na citlivost   < ± 0,006 % Sn/5K
Chyba tečení (30min) < ± 0,016 % Sn
Kompenzované teploty   - 10 až + 40 °C
Limitní teploty - 20 až + 70 °C
Nominální citlivost 2 ± 0,1 % mV/V
Nominální nap. napětí 10 V
Max. napájecí napětí 15 V
Vstupní impedance 405 ± 25 *** Ohm
Výstupní impedance 350 ± 3 *** Ohm
Počáteční poloha nuly < ± 2 %Sn
Izolační impedance > 5000 MOhm
Max. deformace (při Ln) 0,2 – 0,4 mm

*snímač odpovídá třídě přesnosti, má TC pro kapacity od 15 t do 70 t. Pro kapacity 100-150-200 t je třída přesnosti 1000 dílků

** pro kapacity 100-150-200 t je parametr ≤ ±0,05 % Sn

*** pro kapacity 100-150-200 t je vstupní impedance 800 Ohm a výstupní impedance 700 Ohm

Doplňující informace:

 • rozměry ve výkresech jsou v mm
 • zapojení snímače je 6-vodičové
 • standardní délka kabelu 18 m (PVC)
 • hmotnost snímače je
  • 4,6 kg pro kapacitu 10 t
  • 7,8 kg pro kapacity 15-20-25-30 t
  • 10 kg pro kapacity 40-50-60-70 t
  • 17 kg pro kapacitu 100 t
  • 23 kg pro kapacity 150-200 t

 

Kontakt na produktového zástupce:

 • Ing. Marek Šmarda
 • Obchodně-technický zástupce pro ČR a SK
 • Mobil: +420 727 840 999
 • Email: servis@utilcell.com
 • Skype: servis.utilcell