Symulator przetwornika siły

SYMULATOR PRZETWORNIKA SIŁY


Urządzenie to stanowi obowiązkowe oporządzenie każdego wagowe i technika sprawdzającego system wagowy. Symuluje przetwornik siły o czułości nominalnej rzędu 2,122 mV/V. Możliwe są dwa wyjścia robocze: ciągły przez cały zakres lub skala 1/10 nominalnej czułości. To doskonałe urządzenie do sprawdzania punktów ustawień oraz histerezy systemu dozowania. Jest również bardzo przydatne w określaniu źródła niesprawności systemu ważenia.

Dokumentacja techniczna