Przemysł spożywczy

Przetwórstwo to istotny aspekt produkcji spożywczy, wymagający systemów pozwalających na nadzór nad procesami oraz na ich kontrolę. Nasze produkty umożliwiają: kontrolę ważenia partii tak, aby zachować zgodność z recepturami, nadzór nad silosami i lejami, kontrolę lejów, kontrolę stałego przepływu i ciężaru, zdalną kontrolę składników i materiałów przez pocztę elektroniczną i komunikaty SMS.