ODNOŚNIKI

O.I.M.L.  

www.oiml.org

International Organization of Legal Metrology, czyli Międzynarodowa Organizacja Metrologii Prawnej.

Jest organizacją międzyrządową, która została utworzona w 1955 r. w celu promowania globalnej harmonizacji procedur metrologii prawnej, które stanowią podstawę i ułatwiają handel międzynarodowy. Wikipedia (angielski)

 

WELMEC

www.welmec.org

European Cooperation in Legal Metrology. WELMEC to organ powołany w celu promowania współpracy europejskiej w dziedzinie metrologii prawnej.

Członkowie WELMEC wywodzą się z organów krajowych odpowiedzialnych za metrologię prawną w państwach członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu. Wikipedia (angielski)

Zalecamy pobranie przynajmniej Welmec 2 i Welmec 2.4. To bardzo ważne dokumenty dla instalatora, serwisanta systemów wagowych.