Odkazy

UNIFIED CLOUD SENSORS

www.unifiedcloudsensors.eu 

UNIFIED CLOUD SENSORS  Zkráceně „UCS“ se specializuje na  vzdálené monitorování veličin (IIoT) v celé řadě specifických oborů. Základem je individuální přístup ke každému projektu. 

 

SENSOWEIGHT

www.sensoweight.eu 

SENSOWEIGHT  Vzdálené bezdrátové monitorování vah. Ucelené řešení pro monitorování a diagnostiku váhy umístěné v provozu bez nutnosti fyzické přítomnosti technika. 

 

ČMI

https://www.cmi.cz/

ČMI Český metrologický institut zabezpečuje jednotnost a přesnost měřidel a měření ve všech oborech vědecké, technické a hospodářské činnosti v rozsahu podle § 14 zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii, ve znění pozdějších předpisů. Zabezpečuje úřední ověření obchodních vah, kalibrace etalonů a pracovních měřidel.

 

O.I.M.L.

www.oiml.org

OIML

Mezinárodní organizace legální metrologie. Na stránkách najdete různé zajímavé dokumenty, záznamy s posledních setkání organizace OIML, oznamované změny, zprávy atd.

 

WELMEC

www.welmec.org

WELMEC Regionální evropská organizace pro spolupráci v oblasti legální metrologie. WELMEC přípravuje harmonizované návody k implementaci evropské legislativy (zejména směrnice NAWID a MID), harmonizace činností a výměna informací. Doporučujeme stáhnout alespoň Welmec 2 a Welmec 2.4. Jsou to velmi důležité dokumenty pro servisní techniky vah.