Zemědělství


Zemědělství je nejdůležitější činnost člověka. Na polích a farmách, je nutné již v prvním okamžiku stanovit objemy a hmotnosti pro další zpracování.

 

 


Případové studie


Bioplynové stanice


Bioplynové stanice optimalizují využití nastávajících odpadových biosložek a během procesu fermentace zužitkovávají tvořený bioplyn pro následné využití jako energetický zdroj. Při procesu je nutné dbát na správný poměr složek, jejich časový sled a další detaily. Vážení vkládaných složek je jeden z důležitých okamžiků procesu. Snímače síly UTILCELL a vyhodnocovací jednotky dodávané UTILCELLem najdete v mnoha z těchto bioplynových stanic po celém světě.


Vážení včelího úlu


Citelný úbytek včelstev se dramaticky velmi brzy začne promítat do každodenního života na Zemi. Prozatím, v tomto okamžiku je kromě zdraví včel důležité optimálně stanovit množství medu v úlu a jeho včasné stáčení. Včelař pomůže tak sobě i včelám. Nárust hmotnosti úlu je velice kritický parametr. Jak ale přesně provést částé měření bez vyrušování včel a i v místech s těžkým přístupem?Jedno z řešeních by mohlo být telemetrické měření pomocí technologie T24.Provedení: Vyberese počet úlů které budou váženy. Je zřejmé, že se bude provádět vážení vybraných úlů. Úly lze postavit na single-point...


Pytlovačka brambor


Náš partner potřeboval vyrobit dvourychlostní pytlovačku brambor na sklizně. Pytlovačka měla dva pásy nabírající brambory z třídičky. Ve spodní části pytlovačky, obsluha ručně upevnila pytel a po nastavení požadované hmotnosti se oba pásy rozjely. Po docílení okolo 80% cílové hmotnosti, se jeden z pásu zastavý a druhý běží až k docílení požadované hmotnosti. Pytel je uchycen na rámu uložen na 3 snímačích. Příklad komponentů pro dvourychlostní pytlovací váhu: - snímač sil M300/ 200kg (3x) - silentblock 30905 (3x) - součtová krabice plastová (89053) - vyhodnocovací jednotka s číslicovými...