Bioplynové stanice

Bioplynové stanice optimalizují využití nastávajících odpadových biosložek a během procesu fermentace zužitkovávají tvořený bioplyn pro následné využití jako energetický zdroj. Při procesu je nutné dbát na správný poměr složek, jejich časový sled a další detaily. Vážení vkládaných složek je jeden z důležitých okamžiků procesu. Snímače síly UTILCELL a vyhodnocovací jednotky dodávané UTILCELLem najdete v mnoha z těchto bioplynových stanic po celém světě.