Manipulační technikaPřípadové studie


Modernizace bandážovačky


Klient je přední výrobce speciálních elektromotorů a generátorů. Civky se izolují bandáží která musí být přesná a rovnoměrně namotána. Síla bandáží je velice důležitá a jednoúčelový stroj vyvynutý klientem před léty tuto sílu kontroloval pomocí tlakového senzoru připojený na ručkový ukazatel. Nepřesnost byla značná a bylo zapotřebí aby obsluha měla informaci o síle bandáže přesněji. Nebyl požadavek na automatickou činnost bandážovačky. Pro tento případ byl doporučen snímac M610 který pracoval v tlaku. Vyhodnocovací jednotka DP-100 byla postačující a zobrazovala sílu se kterou se bandáž navíjí.