Laboratorní měření


Měření síly a hmotnosti je měření neelektrické veličiny, která se objevuje na mnoha úrovních výzkumu, vývoje a školství. Ryché a praktické měření síly a hmotnosti v laboratorních podmínkách vyžaduje několik přístupů získání naměřených veličin a to jak podle typu snímače tak podle způsobu vyhodnocení signálu a jeho dalšího využití. Široká škála snímačů a elektronických vyhodnocovacích jednotek dovolí vhodný výběr k danému požadavku.

 Případové studie


Měření hmotnosti a síly - vyuka na škole


Představa o elektronickém měření síly a hmotnosti během výuky lze výhodně provést pomocí jednobodového ('single-point') snímače malé kapacity, který poslouží jako malá platforma simulující nosič břemene. Snímač je následně připojen přes převodník USCUSB přímo do USB počítače. Výhoda tohoto zapojení je získání zdigitalizovaného signálu přímo do počítače a jeho další zpracování