Odpadové hospodářství


Vážení má v odpadovém hospodářství má přímý ekonomický vliv, vhledem k cenám materiálů se kterými se pracuje. Vážení se provádí na platformách pro menší množství materiálu (většinou do 5t) nebo na mostních vahách na které najíždí vozidla a váží se. Samotný proces zpracování odpadu může používat technologické váhy (dávkování, kontrolované lisování, atp.)Případové studie


Mostní váha úrovňová


Provedení mostní váhy může být s pomocí prvků UTILCELL na 8 snímačích M740 a vhodných příslušenstvích. Snímače se propojí v součtové krabici pro 8 snímačů a odtud je vedený signál do vyhodnocovací jednotky MATRIX II. Příklad výběru potřebných komponent pro mostní váhu s Max=60t, e=20kg - snímač sil M740/20t (8x) - příslušentví 74901 (8x) - příslušenství 74902 (8x) - příslušenství 74903 (8x) - součtová krabice hliníková s ochranou proti přepětí (89068) - vyplňovací gel do součtové krabice proti kondenzace vlhkosti (88820) - ohebná ocelová chránička proti prokousnutí kabeláže hlodavci (...