Mostní váha úrovňová

Provedení mostní váhy může být s pomocí prvků UTILCELL na 8 snímačích M740 a vhodných příslušenstvích. Snímače se propojí v součtové krabici pro 8 snímačů a odtud je vedený signál do vyhodnocovací jednotky MATRIX II.
Příklad výběru potřebných komponent pro mostní váhu s Max=60t, e=20kg
- snímač sil M740/20t (8x)
- příslušentví 74901 (8x)
- příslušenství 74902 (8x)
- příslušenství 74903 (8x)
- součtová krabice hliníková s ochranou proti přepětí (89068)
- vyplňovací gel do součtové krabice proti kondenzace vlhkosti (88820)
- ohebná ocelová chránička proti prokousnutí kabeláže hlodavci (VA0010)
- krycí T guma na okraj mostní jámy proti zamrznutí váhy a padání nečistot do jámy
- 6ti žilový vodič (0,25 mm2) se stíněním pro propojení součtové krabice s vyhodnocovací jedotkou.
- vyhodnocovací jednotka MATRIX II.