Procesní řízení a výroba


Procesní řízení vyžaduje sledování, během procesu výroby, např. aplikovanou sílu a to jako parametr samotného výrobku, tak i jako vlastnost náležící například výrobnímu procesu v určitém stadiu výroby. Je také požadavek výroby přesné vážení jak výrobku nebo jeho komponent.Případové studie


Měření horizontálního přítlaku


Přední český výrobce technologických zařízení pro papírenský průmysl potřeboval vyřešit znalost horizontálního přítlaku speciálního lisu. Bylo navrženo použití tlakového snímače M420 a jeho uchycení do mezikusu spojený s posuvným statorem. Na snímač se potom díky zajištění přesunu síly provádělo měření přítlaku s přijatelnou přesností dle požadavku klienta. K vyhodnocení byla použita jednotka SWIFT RAIL RS.


Dávkování chlóru ve vodárně


Velká vodárna zásobující jedno z velkých moravských měst prováděla dávkování chlóru manuálně což bylo nepřesné a informace o chlórovém hospodářství měla zpoždění. Vážení se provádělo na mechanické váze s rozlišením 2kg a údaje se odečítali ze stupnice, zapisovaly se do sešitu a telefonicky sdělovaly do dispečinku vzdáleném více jak 100 km od vodárny. Vedení potřebovalo zmodernizovat celý proces tak, aby odečet se prováděl automaticky a pomocí PLC automatu se dalo regulovat dávkování chlóru do vody a sledovat stav chlórového hospodářství. S tímto účelem se vyrobila tenzometrická váha speciálně...


Mikrokomponentní váhy


Pro mnoho výrobních procesů je potřeba provádět mikrokomponentní vážení, tj. navažovat několik komponentů v menších dávkách, pro docílení určité receptůry. Náš partner prováděl pro svého klienta mikrokomponentní váhy dle přesné specifikace. Možný příklad použitých komponentů je například : - snímač sil M340/150kg - silent block 30905 - součtová krabice plastová hermeticky uzavřená (89053) - analogový převodník SGA/D