Dávkování chlóru ve vodárně

Velká vodárna zásobující jedno z velkých moravských měst prováděla dávkování chlóru manuálně což bylo nepřesné a informace o chlórovém hospodářství měla zpoždění. Vážení se provádělo na mechanické váze s rozlišením 2kg a údaje se odečítali ze stupnice, zapisovaly se do sešitu a telefonicky sdělovaly do dispečinku vzdáleném více jak 100 km od vodárny. Vedení potřebovalo zmodernizovat celý proces tak, aby odečet se prováděl automaticky a pomocí PLC automatu se dalo regulovat dávkování chlóru do vody a sledovat stav chlórového hospodářství. S tímto účelem se vyrobila tenzometrická váha speciálně navržena pro uložení sudů s chlórem. Indikátor nyní zobrazuje hrubou hmotnost sudu a tuto informaci poskytuje dále do PLC automatu.