Výbušná prostředí ATEX

 

Zkratka ATEX je zkrácením dvou francouzských slov „ATmosphéres EXplosibles“ nebo-li prostředí s nebezpečím výbuchu. K výbuchu může dojít pokud jsou v prostoru tři základní elementy:

 Výbušnou látkou může být hořlavý plyn, pára nebo mlha, hořlavé kapaliny, rozvířený prach nebo kombinace těchto látek. Podle výbušné látky se dělí na dva základní prostory: s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par nebo s nebezpečím výbuchu hořlavých prachů.Případové studie


Dávkování v ATEX prostředí


Dávkování 3 surovin do míchací nádoby při výrobě barev a laků v prostředí s ATEX nebezpečím výbuchu plynu zóna 2. Až 100 nastavitelných receptur a ovládání přes dotykovou obrazovku. Kvůli míchání uvnitř nádoby byli použity silent blocky na snímačích.


Vážení sila v mlýnu na mouku


Vážení výstupních skladovacích sil v prostorách s nebezpečím výbuchu prachové atmosféry (zóna 22) s požadavkem zobrazování hodnot hmotnosti skladových sil v tomto prostoru. Přenos informace o zaplnění sil přes proudovou smyčku 4-20mA do bezpečné zóny k sběru dat do skladového hospodářství. 


Bezdrátový přenos v zóně 1


Bezdrátový přenos signálu z prostředí s nebezpečím výbuchu ATEX zóna 1, kde je umístěný ATEX tenzometrický snímač. Zobrazení hodnot obsluhou pomocí ručního přenosného zobrazovače, která je také umístěn v zóně 1. Bezdrátový přenos hodnot z ATEX prostředí do bezpečné zóny a logování hodnot do PC.