Vážení sila v mlýnu na mouku

 

 POPIS PROJEKTU

V prostoru mlýna jsou umístěna výstupní skladovací sila, kde vzhledem k povaze tohoto prostředí byl prostor určen jako prostředí s nebezpečím výbuchu atmosféry prachu, konkrétně zóna 22. V tomto prostoru bylo potřeba umístit jak tenzometrické snímače, tak i vyhodnocovací a zobrazovací jednotku, protože obsluha potřebuje vidět na hmotnost v sile v tomto prostoru. Navíc je zde požadavek přenést informaci o zaplnění sila přes proudovou smyčku 4-20mA ze zóny s nebezpečím výbuchu do bezpečné zóny, kde je centrální PLC napojené na skladové hospodářství.

 

 ŘEŠENÍ PROJEKTU

Protože se jedná o poměrně drahý materiál jsou zvoleny pro vážení sila snímače M460/20t s třídou přesnosti 3000 dílků dle OIML. Ke snímačům se použije nerezové montážní příslušenství 46901i pro správný přenos síly. Montážní výška příslušenství je 160 mm. Montážní příslušenství 46901i společně se snímačem M460/20t vytváří i ochranu proti vytržení. Tyto síly jsou přesně definované tabulkou, která se součástí našeho katalogového listu k tomuto snímači.

ATEX snímač M460/20t s příslušenstvím 46901i:

ATEX snímač sil M460 a příslušenství Acc46901i

  

Signál ze 4 snímačů byl sečten ATEX hliníkovou součtovou krabicí 89093. Vzhledem k tomu, že v prostorách s nebezpečím výbuchu jsou servisní zásahy složité a nákladné, byl kladem největší důraz na prevenci před nežádoucími vlivy, takže do součtové krabice byl použit vyplňující gel 8882, který vyplní obsah součtové krabice, takže nemůže kondenzující voda vniknout na desku plošných spojů, kde by mohla vytvořit nežádoucí vliv.

 

ATEX hliníková součtová krabice 89093 a zalévací gel 8882:

 ATEX součtová krabice a zalévací gel 8882

 

K vyhodnocení a zobrazení signálu z tenzometrických snímačů byla zvolena jednotka ATEX SMART MULTI 2 (89357EX). Jednotka má 7 místný LED segmentový displej s výškou 20 mm, takže je dobře vidět hodnota z větší vzdálenosti. Má ATEX certifikaci do zóny 22. V této sestavě má analogový výstup 4-20mA pro napojení do centrálního PLC v bezpečně zóně. Signál je sloučen přes součtovou krabici do jednoho signálu a kabelem 89010 je propojen do ATEX jednotky. Všechny kabelové trasy jsou ještě dodatečně chráněny kabelovou chráničkou VA0010.

 ATEX SMART MULTI 2

 

 

 POUŽITÉ KOMPONENTY: