Dávkování v ATEX prostředí

 

 POPIS PROJEKTU

V prostředí s nebezpečím výbuchu je snaha vyhodnocovací elektroniku umístit mimo tyto prostory. Ale pokud to není z technologického hlediska možné, tak existuje elektronika, kterou je možné umístit do prostor s nebezpečím výbuchu ATEX. Požadavek byl dávkování 3 surovin pro výrobu barev a laků. Vzhledem k dávkovaným surovinám byl prostor definován jako prostředí ATEX, konkrétně zóna 2. Dávkování bude prováděno do nádoby, kde bude probíhat míchání. Dávkuje se ze 3 zásobníků do jedné nádoby.

 

 ŘEŠENÍ PROJEKTU

Pro vážení nádoby, kde probíhá míchání byl použit silent block 35909i a základová deska 35911i, kde kovové části jsou z nerez oceli. Pro vážení byl vybrán ATEXový snímač M350i.

 

ATEXový snímač M350i se silent blockem 35909i a základní deskou 35911i:

ATEX snímač sil M350, silent block 35909

 

Signál ze 3 snímačů byl sečten ATEX hliníkovou součtovou krabicí 89093. Vzhledem k tomu, že v prostorách s nebezpečím výbuchu jsou servisní zásahy složité a nákladné, byl kladem největší důraz na prevenci před nežádoucími vlivy, takže do součtové krabice byl použit vyplňující gel 8882, který vyplní obsah součtové krabice, takže nemůže kondenzující voda vniknout na desku plošných spojů, kde by mohla vytvořit nežádoucí vliv.

 

ATEX hliníková součtová krabice 89093 a zalévací gel 8882:

 ATEX součtová krabice a zalévací gel 8882

 

Pro dávkování 3 surovin do jedné nádoby ve které bude probíhat míchání byla vybrána ATEX dávkovací jednotka MCT S 1302. Při dávkování je míchání vypnuto. Vždy se nadávkuje jedna surovina a poté je na přesně stanovený čas zapnuté míchadlo. Po poslední surovině se znovu zapne míchadlo na přesně stanovený čas a poté je vše vypuštěno dále do technologie.

 

ATEX dávkovací jednotka MCT S 1302:

Dávkovací jednotka MCT S 1302

 

Základní vlastnosti ATEX dávkovací jednotky MCT S 1302:

 

Hlavní menu dávkování:

 Hlavní menu dávkování jednotky MCT S 1302

Obrazovka procesu dávkování

 Obrazovka procesu dávkování MCT S 1302

 

Níže je zobrazený symbolicky tento projekt. Pod míchací nádobou jsou 3x ATEX snímače M350i s příslušenstvím jako je silent block 35909i a základní deska 35911. Signál je sloučen přes součtovou krabici do jednoho signálu a kabelem 89010 je propojen do ATEX dávkovací vyhodnocovací jednotky. Všechny kabelové trasy jsou ještě dodatečně chráněny kabelovou chráničkou VA0010.

 

 

Schéma dávkování s jednotkou MCT1302

 

 POUŽITÉ KOMPONENTY: