Pomiary laboratoryjne

Nasze produkty używane są szeroko w testach materiałów i konstrukcji, często obejmując czujniki tensometryczne, przetworniki siły, czujniki przemieszczenia oraz odpowiednie czujniki przetworzonego napięcia. Z pomocą przewodowego lub bezprzewodowego zbioru danych, wyświetlanych miejscowo lub transmitowanych zdalnie przez sieć GSM, włącznie z pocztą elektroniczną czy komunikatami SMS.