Bezprzewodowy kolektor danych do zdalnej telemetrii

Firma szukała opłacalnego sposobu na wyświetlanie wagi czterech silosów na wielkim wyświetlaczu LED w sterowni znajdującej się 50 metrów od silosów. Osiągnięto to poprzez połączenie przekaźnika telemetrycznego do czujników tensometrycznych T24-ACM-SA na każdym zbiorniku. T24-ACM-SA obsługuje czujniki nawet tak niskie jak 85 Ohm, więc nie było problemów z połączeniem czterech czujników tensometrycznych umieszczonych na każdym silosie. Moduły T24-ACM-SA były stale zasilane i wysyłały wagę w częstotliwości 3 pomiary na sekundę. T24-SO, zainstalowany 50 metrów dalej, monitorował te transmisje i przeformatował przekazywane dane w wyjście szeregowe posyłane do czterech dużych wyświetlaczy LED przez RS232. Urządzenie do zdalnego zbierania danych T24 firmy Mantracourt (T240RDC) zostało dogodnie umiejscowione w zasięgu silosów. T24-RDC wykorzystywał sieć GPRS do automatycznego gromadzenia danych dotyczących wagi w zadanych odstępach czasu i przesyłania tych danych za pośrednictwem sieci. T24-RDC przesyłał dane do wielu miejsc docelowych, w tym do serwerów, na adresy e-mail i telefony komórkowe, co zapewniło szeroki dostęp do danych w celu ich rejestrowania i monitorowania. Personel był informowany przez wiadomość SMS kiedy ustalony limit został osiągnięty. Dzięki temu, pracownicy mogli zalogować się do portalu internetowego, który wyświetlał dane przesłane przez T24-RDC jako POST do serwera www.