Bariera strefowa D1063S

Dokumentacja techniczna

  • izolacja mostka pomiarowego czujnika.
  • możliwość podłączenia równoległego do 4 czujników 350 Ohm lub 6 czujników 450 Ohm lub 12 czujników 1000 Ohm.
  • Trzy izolowane interfejsy: wejście - wyjście - zasilanie
  • Przełącznik ustawień wewnętrznych
  • Łatwa instalacja na szynie DIN
  • Typowa impedancja wyjściowa 350 Ohm
  • Zasilanie 24 VDC