Zalecenia dotyczące pracy z przetwornikami siły UTILCELL

Aby zapewnić sobie bezawaryjną pracę przetworników siły UTILCELL, konieczne jest przestrzeganie poniższych zaleceń:

 

- nie przeładowywać przetworników siły (zob. dane techniczne przetworników siły)

- nie wystawiać przetworników siły na skoki napięć (pioruny, łuki elektryczne, awarie zwor, itd.)

- nie wystawiać przetworników siły na działanie wilgoci (czy płynów) poza podany stopień ochrony

- przetworniki siły (poza wersjami HT) są dokładne metrologicznie w granicach temperatur -10 °C do +40 °C. Poza tymi granicami, dokładność przetworników siły nie jest gwarantowana.

- przewody należy chronić przed uszkodzeniami (przez użycie elastycznych rur i innych środków).

- jeśli przetwornik siły znajduje się blisko źródła pola elektromagnetycznego, dojść może do zaburzeń dokładności przetworników siły.

- przetworniki siły nie mogą być wystawiane na intensywne ruchy i drgania mechaniczne oraz obciążenia w kierunku innym, niż opisany w danych technicznych.

 

W przypadku nieprzestrzegania powyższych zasad bezpieczeństwa istnieje ryzyko wygaśnięcia gwarancji.