WYŚWIETLACZ OLED MODBUS S401

S401


Wyświetlacz S401 Modbus RTU umożliwia podłączenie jako Master do kilku jednostek Slave Modbus RTU i wyświetlanie wartości na różne sposoby, w tym niektóre podstawowe operacje matematyczne.

Dokumentacja techniczna

Interfejsy Modbus RTU Master i Modbus RTU Slave

Możliwość użycia 27 funkcji matematycznych do odczytywania wartości

Możliwość wyświetlenia do 20 odczytów oraz wartości 10-ciu obliczeń

3 różne tryby wyświetlania na jednym ekranie

Bardzo niski poziom zużycia energii: maks. 1 W