Ochrona przed przebiciem

Stopnie ochrony IP opracował europejski komitet standaryzacji elektrotechnicznej (norma IEC 529), określają one ochronę przed warunkami otoczenia, jaką daje obudowa.

 

Stopień ochrony – pierwsza cyfra

 

Pierwsza cyfra kodu IP to stopień ochrony osób przed ruchomymi częściami (poza gładkimi obracającymi się wałami, itd.) oraz stopień ochrony urządzeń przed wnikaniem do obudowy obcych ciał stałych.

 

Pierwsza cyfra wartości IP – ochrona przed ciałami stałymi

 

0 Brak ochrony.

1 Ochrona przed ciałami stałymi do 50 mm, np. przypadkowe dotknięcie ręką.

2 Ochrona przed ciałami stałymi do 12 mm, np. palce.

3 Ochrona przed ciałami stałymi ponad 2,5 mm (narzędzia i druty).

4 Ochrona przed ciałami stałymi ponad 1 mm (narzędzia, drut duży i mały).

5 Częściowa ochrona przed wnikaniem kurzu (brak szkodliwego gromadzenia się).

6 Pełna ochrona przed kurzem.

 

Stopień ochrony – druga cyfra

 

Druga cyfra wskazuje stopień ochrony urządzeń wewnątrz obudowy przed szkodliwym wnikaniem różnych form wilgoci (np. kapanie, rozprysk, zanurzenie, itd.).

 

Druga cyfra wartości IP – ochrona przed płynami

 

0 Brak ochrony.

1 Ochrona przed opadającymi pionowo kroplami wody, np. kondensacja.

2 Ochrona przed bezpośrednim natryskiem wodą do 15° od pionu.

3 Ochrona przed bezpośrednim natryskiem wodą do 60° od pionu.

4 Ochrona przed wodą natryskującą ze wszystkich kierunków – dopuszczalne niewielkie wniknięcie.

5 Ochrona przed strumieniami wody o niskim ciśnieniu ze wszystkich kierunków – niewielkie wniknięcie.

6 Ochrona przed strumieniami wody o niskim ciśnieniu, np. używanymi na pokładach statków – dopuszczalne niewielkie wniknięcie.

7 Ochrona przed wpływem zanurzenia na głębokość od 15 cm do 1 m.

8 Ochrona przed długoterminowym zanurzeniem pod ciśnieniem.