Vysvětlení čísel IP pro stupně krytí

Tabulka s popisem označení IP - stupně krytí

Soustava třídění je odvozena z ČSN 33 0330 (IEC 529).

Druh ochrany (krytí) odpovídá takto:

Ochrana osob proti dotyku nebo přiblížení se k živým částem a proti dotyku s pohybujicími se částmi (jiné než malé otáčející se hřídele a podobné), které jsou uvnitř krytu, a ochrana zařízení proti vniku pevných cizích těles, ochrana zařízení uvnitř krytu proti škodlivému vnikání vody.

Označení udávající stupeň ochrany se skládá z písmen IP, za kterými následují dvě číslice ('charakteristické číslice') označující soulad s podmínkami které jsou uvedené v následujících tabulkách. První číslice označuje stupeň ochrany podle bodu i), druhá číslice stupeň ochrany podle bodu ii).

První charakteristická číslicePopisPředmět který nesmí proniknout do krytu
0 Nechráněné Žádná ochrana
1 Chráněné proti pevným předmětům větším než 50mm Velký povrch lidského těla, např. ruka (ale ne ochrana proti úmyslnému vniknutí). Pevné předměty větší než 50mm
2 Chráněné proti pevným předmětům větším než 12mm Prsty a podobné předměty ne delší než 80mm. Pevné předměty s větším průměrem než 12mm.
3 Chráněné proti pevným předmětům větším než 2,5mm Nástroje, dráty, atd. s průměrem větším než 2,5mm. Pevné předměty s větším průměrem než 2,5mm.
4 Chráněné proti pevným přemětům větším než 1mm Dráty nebo pásy hrubší než 1mm. Pevné předměty s průměrem větším než 1mm.
5 Chráněné proti prachu. Vniknutí prachu není zcela zabráněno, ale prach nemůže vniknout v takovém množství, aby ovlinil řádnou funkci zařízení.
6 Prachotěsné Žádné vnikání prachu.

 

Druhá charakteristická číslicePopisPodrobnosti ochrany
0 Nechráněné Žádná ochrana není.
1 Chráněné proti kapající vodě Svisle padající kapky nesmí mít škodlivý účinek.
2 Chráněné proti kapající vodě při naklonění 15° Svisle padající voda nesmí mít škodlivý účinek, když je kryt nakloněný v úhlu do 15° od své styčné polohy.
3 Chráněné proti rozprášené vodě Voda padající v rozprášené formě u úhlu až do 60° od svislé osy nesmí mít škodlivý účinek.
4 Chráněné proti stříkající vodě Voda stříkající na kryt ze všech směrů nesmí mít škodlivý účinek.
5 Chráněné proti proudu vody Voda stříkající z hadice na kryt ze všech směrů nesmí mít škodlivý účinek.
6 Chráněné proti vlnobití Voda z rozbouřeného moře nebo voda vrhaná silnými proudy nesmí vniknout do krytu ve škodlivém množství.
7 Chráněné proti účinkům ponoření do vody Při ponoření krytu do vody v určených podmínkách tlaku a času nesmí vniknout voda ve škodlivém množství.
8 Chráněné při ponoření Zařízení je vhodné na trvalé ponoření do vody v podmínkách, které určuje výrobce.

Poznámka: Běžně to znamená, že zařízení je hermeticky utěsněné. Pro některé typy zařízení to však může znamenat, že voda může vnikat, ale jen tak, že nemá škodlivé účinky.