Pierwsza kontrola czujnika

Przed instalacją czujnika oraz po jego otrzymaniu konieczne jest przeprowadzenie kontroli optycznej, aby upewnić się, czy nie uległ uszkodzeniu w trakcie transportu. Następnie należy sprawdzić stan przewodów. Jeśli montaż czujnika ma być przeprowadzony w trudno dostępnych miejscach, zaleca się przeprowadzenie podstawowej kontroli pomiarowej przed samą instalacją czujnika:

1. Impedancja wejściowa: Za pomocą ohmmetru należy zmierzyć impedancję między przewodami +IN (zielony) a -IN (czarny). Jeśli czujnik ma 6 przewodów, przed tym pomiarem konieczne jest połączenie przewodów +IN (zielony) i +SENSE (niebieski) po jednej stronie oraz -IN (czarny) i -SENSE (żółty) po drugiej stronie. Wartość podana jest w karcie katalogowej w zależności od modelu. Na przykład, dla modelu 450 wynosi to 800 ± 25 ohmów.

2. Impedancja wyjściowa: Podobnie, za pomocą ohmmetru mierzymy impedancję wyjściową między przewodami +OUT (czerwony) a -OUT (biały). Dla modelu 450 wynosi to 700 ± 3 ohmy. Tolerancja tutaj jest znacznie mniejsza, co oznacza, że łatwiej zauważyć, czy czujnik jest uszkodzony.

3. Izolacja: Za pomocą odpowiedniego przyrządu pomiarowego sprawdzamy, czy izolacja między poszczególnymi przewodami a osłoną oraz między obudową a osłoną jest wystarczająco duża, przekraczająca 5000 MOhm. Przeciwnie oznacza, że doszło do zwarcia (na przykład w kablu) lub nawet zwarcia w czujniku, co wymaga wymiany.

Te podstawowe kroki są również ważne podczas początkowego sprawdzania, zwłaszcza gdy czujnik uległ uszkodzeniu, na przykład przez piorun.