První kontrola snímače

Při přijetí snímače a před jeho instalací, je nutné provést optickou kontrolu snímače, néní-li poškozen přepravou. Dále je nutné provést kontrolu stavu kabeláže. Bude-li se provádět montáž snímače do těžko dostupných míst, je rozumné před samotnou instalaci, provést základní kontrolní proměření snímače:

Tyto základní kroky platí také při prvotním zjišťování, poškození snímače např. bleskem.