Aplikace pro řízení procesu dávkování v jednotce SWIFT


23. 10. 2018


Vyhodnocovací jednotka SWIFT má nyní implementovanou aplikací pro řízení procesu dávkování


SWIFT DAVKOVANÍ

Do jednotky SWIFT je implementována nová aplikace pro řízení procesu dávkování. V případě, že je potřeba řídit proces dávkování jedné komponenty jedno-rychlostně nebo dvou-rychlostně, pak je vhodnou volbou jednotka SWIFT a nemusí být použito složité PLC, které se musí programovat.

 

Základní druhy dávkování

 • Navažování v hrubé hmotnosti – typický příklad je navažování bez zatárování z velké nádoby do malé nádoby, která je na snímačích, za účelem vytvoření přesného poměru surovin tzv. receptury. 
 • Navažování v jemné hmotnosti – typický příklad je navažování se zatárováním, tedy neberou se v potaz tzv. „polepy“ materiálu na stěnách. Navažuje se z velké nádoby do malé nádoby, která je na snímačích, za účelem vytvoření přesného poměru surovin tzv. receptury.
 • Odvažování (vždy v jemné hmotnosti) – typický příklad je odvažování z velké nádoby, která je umístěna na tenzometrických snímačích. Materiál se dávkuje dále do technologické výroby nebo pro expedici materiálu. Na začátku cyklu odvažování se vždy zatáruje.

 

Zpoždění materiálu v letu

Velmi důležitým parametrem pro řízení procesu dávkování v jednotce SWIFT je tzv. „zpoždění materiálu v letu“ nebo-li dopravní zpoždění materiálu. Jedná se o množství materiálu, který dopadne do nádoby po ukončení dávkování, resp. došlo k ukončení dávkování, ale ještě určité množství materiálu, které je tzv. „v letu“ dopadne do nádoby (na tenzometry) o chvilku později po zavření ventilu, klapky nebo zastavení šnekového podavače. Tím pádem bude v nádobě více materiálu než bylo požadováno. Parametr zpoždění v letu vypne dávkování dříve tak, aby bylo v nádobě přesné požadované množství materiálu. Důležité je vyzdvihnout, že jednotka SWIFT dokáže zpoždění v letu korigovat automaticky v závislosti na nastavení z předchozího cyklu dávkování.

 

Parametr zpoždění v letu je velmi důležitý, pokud dodavatel dodá materiál o trochu jiné hustotě (nepatrně jiné složení, např. méně tuku v krmivu), pak by předchozí nastavení dávkování nemuselo být přesné a muselo by se manuálně přenastavit vypínání dávkování, aby bylo docíleno stejné cílové hmotnosti, protože materiál v letu bude mít jinou hmotnost (materiál má jinou hustotu). Díky automatické korekci zpoždění v letu, se po několika cyklech ustálí cílová hodnota na požadovaném množství. Nemusí se nic manuálně přenastavovat.

 

Digitální vstupy

Jednotka SWIFT má k dispozici 3 digitální vstupy a v aplikaci dávkování můžou jim být přiřazeny následující funkce:

 • Start aplikace dávkování
 • Pauza v průběhu dávkování
 • Pokračování po funkci pauza
 • Stop aplikace dávkování

 

Digitální výstupy

Jednotka SWIFT má k dispozici 3 digitální výstupy a v aplikaci dávkování můžou jim být přiřazeny následující funkce:

 • 1-rychlostní dávkování
 • 2-rychlostní dávkování (jemné / hrubé dávkování → dva dig. výstupy)
 • Aktivní proces dávkování
 • Dávkování je v režimu pauza
 • Při dávkování nastala chyba

 

Volitelné průmyslové periferie

 • Analogový výstup (proudový 4-20 mA / napěťový 0-10V)
 • RS 232 (ASCII / protokol MODBUS RTU)
 • RS 485 (ASCII / protokol MODBUS RTU)
 • EthernetIP
 • Profibus
 • Profinet

 

Možné varianty provedení jednotky SWIFT

 • Jednotka SWIFT v panelovém provedeníSWIFT PANEL
 • Jednotka SWIFT v provedení na DIN lištuSWIFT DIN

 

Kontakt na produktového zástupce:

Ing. Marek Šmarda

Obchodně-technický zástupce pro ČR a SK

Mobil: +420 727 840 999

Email: m.smarda@utilcell.com 

Skype: servis.utilcell