Nový limitáror přetížení LOADGUARD


19. 2. 2019


Používá se pro omezení přetížení zvedaného břemene a kontrolu nerovnoměrného rozložení zátěže.


LOADGUARD 

Nový limitátor LOADGUARD má dva nezávisle tenzometrické vstupy, které jsou připraveny pro měření zatížení dvou stran břemene (např. levá a pravá stana) a porovnání jejich rozdílu zatížení. Limitátor má 4 relé, které jsou vnitřně propojeny a slouží pro dva alarmy: před-alarm a hlavní alarm. Před-alarm je prahová hodnota, po jejím překročení se aktivuje příslušné bezpečnostní relé. Bezpečnostní relé hlavního alarmu se sepne, pokud se překročí nastavený práh přetížení, dále pokud je překročený nastavený rozdíl mezi oběma tenzometrickými vstupy nebo dojde-li k přerušení kabelu kteréhokoliv z tenzometrických vstupů.

 

Nastavení se provádí pomocí LED displeje a 4 tlačítek. Na displeji se zobrazuje zatížení jednotlivých vstupů, součet zatížení vstupů, alarmy nebo chybové hlášení. Limitátor je v souladu s úrovni bezpečnosti integrity SIL 2 (IEC 62061).

 

Webová prezentace nového produktu:

https://www.utilcell.com/elektronika/loadguard/ 

 

Příklad použítí
Níže na obrázku je typický příklad použití. Jedná se o měření kontejneru v přístavu. Obsluha v přístavu musí nejen kontrolovat, aby kontejnery nebyly přetíženy, ale zároveň musí kontrolovat rozložení zátěže v kontejneru. Rozdíl mezi jednou a druhou stranou kontejneru nesmí překročit určitou hodnotu definovanou v předpisech. Právě tuto hodnotu je možné nastavit v limitátoru.

Příklad použití

 

Příklad umístění čepových snímačů
Limitátor LOADGUARD může být použitý s jakýmkoliv tenzometrickým snímačem s citlivostí ± 3,9 mV/V, ale nejčastěji se používá ve spojení s čepovými snímači. Níže na obrázku je příklad typického umístění čepového snímače při měření kontejneru v přístavech:

umístění čepového snímače

Webová prezentace čepového snímače:

https://www.utilcell.com/snimace-sil/cepovy-snimac-mpin/ 

 

Příklady použití limitátoru LOADGUARD

  • Limitování přetížení v jeřábech
  • Kontrola přetížení a rozložení kontejneru v přístavech
  • Omezovač přetížení ve zdvíhací technice