Převodník UWT 6008


28. 3. 2019


Digitální více-kanálový převodník UWT 6008 pro převod signálu ze 4 nebo 8 snímačů sil


UWT 6008

Převodník UWT 6008 slouží pro převod signálu až z 4 nebo 8 snímačů sil (podle zvolené varianty) na digitální podobu (vyčítání pomocí digitálních protokolů) nebo analogovou podobu (jen u verze s analogovým výstupem) bez nutnosti použití součtové krabice.

 

Přednosti převodníku UWT:

  • Převod signálu ze 4 nebo 8 snímačů sil
  • Každý snímač je převáděn s vysokým rozlišením (24 b)
  • Monitorování všech připojených snímačů, generování alarmu při nevyváženém rozložení hmotnosti, při ztrátě signálu z připojeného snímače
  • Grafický LCD displej s rozlišením 128 x 64 pixelů
  • Různé režimy zobrazení (viz. níže)


Převodník má několik režimů zobrazení:
1. Zobrazení celkové hmotnosti

Zobrazení celkové hmotnosti

2.Zobrazení hmotnosti se všech zapojených snímačů

Zobrazení jednotlivých hmotností

3. Rozložení zatížení jednotlivých snímačů (kontrola při prvotní instalaci)

Zobrazení rozložení sil

4. Zobrazení jednotlivých signálů přímo v mV/V (kontrola při servisním zásahu)

Zobrazení jednotlivých signálů

 

Webová prezentace vícekanálového převodníku UWT 6008:

https://www.utilcell.com/elektronika/uwt-6008/