Vyhodnocovací jednotka SMART s ALIBI pamětí


30. 8. 2018


Oblíbenou vyhodnocovací jednotku SMART je možné dovybavit modulem pro ALIBI (DSD) paměť.


SMART

Oblíbenou vyhodnocovací jednotku SMART, která se nejvíce využívá pro mostní váhy je možné dovybavit modulem pro ALIBI paměť nebo také nazývanou jako datová paměť DSD. Podle harmonizované normy ČSN EN 45501:2015 musí mít ověřené váhy s neautomatickou činností („NAWI“), jsou-li propojené s periferií (např. tiskárna nebo PC), která dále zpracovává výsledek vážení (např. za účelem fakturace materiálu), vybaveny ověřeným paměťovým prostorem pro ukládání záznamů vážení tzv. ALIBI (DSD) pamětí.

 

Pro účely dovybavit jednotku SMART o ALIBI paměť byl aktualizován test certifikát (TC). DSD paměť je možné dovybavit do klasické nerezové SMART (89350), nerezové SMART s krytím IP65 (89351) a do SMART ABS (89358). Jedná se o zásuvnou kartu, která se zasouvá na základní kartu (obdoba časové karty). Verze jednotky SMART MULTI1 a MULTI2 zatím nejde doplnit o DSD paměť, ale je v plánu je také doplnit (v procesu dokončení).

 

DSD paměť je možné vložit do nerez SMART 89350/89351 a SMART ABS 89358, za následujících podmínek:

  1. Rozšiřují kartu s DSD pamětí je možné vložit do jednotek od výrobního čísla 1606425, které mají nové HW provedení (FLASH paměť pro firmware, takže je možné přehrání přes PC). Pokud je potřeba vložit DSD modul do jednotky SMART starší než výrobní číslo 1606425, musí se vyměnit základní deska SM0002 jako náhradní díl s novým HW provedením
  2. pokud je splněn bod 1, pak DSD paměť bude fungovat na firmwaru jednotky SMART v1.510 a vyšší.

 

Modul ALIBI paměti:

DSD karta

Pokud je používán program „Vážní hospodářství“ od Ing. Jaroslava Procházky (http://www.prochazkasoftware.cz), pak v nejnovější verzi je implementovaná komunikace s ALIBI (DSD) pamětí jednotky SMART. Pro informace ohledně ALIBI (DSD) paměti jednotky SMART nás neváhejte kontaktovat servis@utilcell.com. Pro dotazy ohledně programu „Vážní hospodářství“, kontaktujte Ing, Procházky na emailu prochazka@prochazkasoftware.cz.

 

 

Kontakt na produktového zástupce:
Ing. Marek Šmarda
Obchodně-technický zástupce pro ČR a SK
Mobil: +420 727 840 999
Email: servis@utilcell.com 
Skype: servis.utilcell