Sila a velké nádoby


Vážení silových nádob je zvláštní kapitola v procesu vážení. Vzhledem k možné vysoké finanční hodnotě uchovávající sila, je žádoucí stálé sledování obsahu sila a to, čím hodnotnější obsah, tím přesneji. Pro zanedbání teploty a vhkosti, je vážení nejpřesnější způsob měření obsahu sila. Výhoda vážení sil je jednoduše vypočítatelná a ze zkušeností, amortizace investice vážení sila se podle materiálu a velikosti sila pohybuje od měsíců do několika let.

 

 


Případové studie


Sledování náplnění více sil


Sledování náplně více silových nádob na jednom místě může být občas těžkopádné, pokud se signál z každého sila přivede až do velína a zde budou všechny jednotky zobrazovat naměřené hodnoty. Při použití převodníků komunikujících v protokolu Modbus jako je SWIFT nebo DAT, lze tuto informaci posílat na externí displej S401. Tento displej dokáže zobrazit až 20 dějů (t.j.měření 20 proměnných z jednotek s Modbusem) a provést s údaji jednoduché matematické operace. V našem příkladě, sledujeme hodnotu naplnění 3 sil v % maximální náplně sila. Každé silo je váženo datovým převodníkem SWIFT RS. Na...


Dálkové monitorování sil


Firma potřebovala efektivní způsob zobrazování hmotnosti 4 silových nádob na velkorozměrných LED displejích v kontrolní místnosti asi 50 m od sil. Řešení se provedlo použitím bezdrátové telemetrie a to konkrétně vstupních snímačových modulů T24-ACM-SA u každého sila. Modul T24-ACM-SA sejme údaje od tenzometrických snímačů ( impedanční vstup je až 85 Ohmů) a v tomto případě se jednalo o 4 snímače pod každým silem. Tyto moduly jsou neustále napájeny a odesílají hmotnost do přijímacího modulu 3x za vteřinu. Koncentrátor T24-SO je instalován 50 m od sil a monitoruje vysílání od vstupních...


Provedení vážení již stojícího sila


Již během instalace sila je vhodné zajistit jeho vážení. Mnohdy ale silo již stojí, a majitel dodatečně se rozhodne pro vážení. Existuje několik metod jak provést celý proces. Jednu z metod si vybral klient a to seříznutím noh sila ve výšce okolo 1 metra nad základnou. Toto provedl postupně a vždy překládal místo vybrání důmyslným ale jednoduchým způsobem. Na konci osadil výběr snímačem M750 a příslušenstvím 75906. Takto provedená akce trvala několik dní, včetně zapojení na jednotku a následně na PLC. Možné použité komponenty pro tuto aplikaci : * snímač sil 750/15t * příslušenství 75906...


Ekonomické vážení sila


Vážení silových nádob pomocí snímačů sil je velice přesné a nezávislé, ale podle velikosti sila, může být cenově nákladnější. Ekonomické řešení tohoto problému je nyní pomocí snímače M420 velice atraktivní. Snímač řeší pomocí vhodných příslušenství i problematiku stability a díky rozsahu kapacit (od 2,5 t do 30t) umožní řešit vážení sil u většiny středně velkých sil.