Výbušná prostředí


Evropská směrnice 94/9/ES (dále jen ATEX) sjednocuje označení zařízení pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. Směrnice stanovuje základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti zařízení určených pro použití ve výbušném prostředí. V naší nabídce naleznete snímače sil, součtové krabice, izolační oddělovače a vyhodnocovací jednotky v provedení ATEX, tedy určené do výbušného prostředí.Případové studie


Přenos dat v prostředí ATEX


V prostředí s nebezpečí výbuchu, je nutné vždy uvažovat o potencionálních nebezpečích. Veškeré aktivní prvky je proto vhodné, dle normy, zajistit tak aby odpovídala zóně a použití. Např. , mnohdy je nutné přenést proudový signál (0-20mA) z určitých senzorů na další místa přes různé zóny. Pro tento účel, je možné použít izolační opakovač pro přenos proudové smyčky D1014.


Jednotka ve výbušném prostředí


Vyhodnocovací jednotky většinou se výbušnému prostředí snaží vyhnout. Podle zóny, ceny mohou být astronomické. Někdy ale je nutné umístit jednotku v zóně nebezpečí výbuchu. Jednotka SMART ATEX nyní umožňuje provést toto umistění do zóny 21,22 a 2.