Technologie T24

Bezdrátová technologie pro přenos telemetrických měření v reálném čase, pomocí 2,4 GHz pásma, s dosahem až 800m a dostatečnou odolností proti průmyslovému rušení.

Technická dokumentace

Technologie T24
Jedná se o bezdrátovou technologii pro přenost telemetrických měření v reálném čase. Tato technologie pracuje v kmitočtovém pásmu 2,4GHz. Pomocí vnitřních antén, dosah komunikace může být 800m a při použití externích antén i více dle topologie terénu.

Přenášené signály.
Vstupní moduly systému T24 umožňují pracovat se snímači síly (mV/V), snímači s výstupem napěťovým (0-10V), výstupem proudovým (0-20 mA), teploty, impulsy a odporu.

Rychlost a rozlišení.
Vstupní moduly s převodem na snímače sil  existuje ve dvou provedeních. T24-SA se vzorkovacím kmitočtem 0 až 200 Hz nebo T24-SAf se vzorkovacím kmitočtem až 2kHz. Převodník použití je 24bitový s čistým (bez rušení) přenosem 15,5 bitů pro modul T24-SA při použití vzorkovací periody 10 ms.

Co je součástí technologie T24.
Vstupní moduly : provádí snímání signálu ze snímačů nebo zdrojů signálu, jejich digitalizace a vysílání v 2,4 GHz pásmu a to až v 15 kanálech. V modulu se nachází telemetrický převodník podle typu převodu. Vstupní modul je napájen dvojicí baterii (vetšinou alkalické AA nebo D) které májí výdrž podle pracovního režimu od několika dnů do několika let. Vstupní modul může mít vnitřní nebo vnější anténu. Vstupní moduly pro tenzometrické snímače jsou T24-ACM-SA, T24-ACMi-SA a T24-ACMi-SA.

Název vstupního modulu ACM ACMi ACMm
Dosah 800 m 500 m
Napájení 3-18 VDC nebo 2xD baterie 3 VDC (2x AA baterie) 3 VDC (2xAAA baterie s prisl. BB1)
Živostnost baterie při vysílání 1x za sek. 1 rok 5 měsíců 2 měsíce
Anténa ANTA ANTA na tištěném spoji
Kmitočtové pásmo 2,4 GHz
Pracovní teplota (°C) -20 do + 55 -20 do +55 -40 do +80
Krytí IP67 IP50
Rozměry (mm) 164 x 84 x 57 80 x 62 x 34 76 x 35 x 20
Konfigurační software T24 Tookit a T24LOG100

Kromě snímačů síly, vstupní moduly mohou měřit :

 • Proud (IA) : (T24-ACM-IA , T24-ACMi-IA, T24-ACMm-IA)
 1. Vstupní signál : 0-20 mA
 2. Kalibrovaný rozsah: 4-20 mA
 3. Vstupní impedance: 47 Ω
 4. Přesnost kalibrovaného rozsahu: 0,1% z rozsahu
 5. Vnitřní rozlišení: 16.000.000 dílků (24bitů)

 

 • Napětí (VA) : (T24-ACM-VA, T24-ACMi-VA, T24-ACMm-VA)

 

 1. Vstupní signál: 0-10 VDC
 2. Kalibrovaný rozsah: 0-10 VDC
 3. Vstupní impedance: 100 kΩ
 4. Přesnost kalibrovaného rozsahu: 0,1% z rozsahu
 5. Vnitřní rozlišení: 16.000.000 dílků (24 bitů)

 

 • Teplotu (TA) : (T24-ACM-TA, T24-ACMi-TA, T24-ACMm-TA)

 

 1. Vstupní signál: -200 do +500ºC
 2. Typ sensoru: Pt100
 3. Přesnost: 0,1ºC
 4. Vnitřní rozlišení: 16.000.000 dílků (24 bitů)

 

 • Impulsy (PA) : (T24-ACM-PA, T24-ACMi-PA, T24-ACMm-PA)

 

 1. Perioda vstupního impulsu: 333μs do 2s
 2. Vstupní kmitočet : 0,5 do 3000 Hz
 3. Vstupní rozsah RPM : 30 do 180.000 RPM
 4. Bez-potenciálový pull-up odpor: 42 kΩ
 5. Napětí vstupního impulsu : 0,8 až 6V
 6. Přesnost při 1Hz : 0,15%
 7. Přesnost při 1kHz : 0,25%
 8. Vnitřní rozlišení: 0,25μs
 9. Budicí napětí: 5VDC / 40 mA

 

 • Odpor (RA) : (T24-ACM-RA, T24-ACMi-RA, T24-ACMm-RA)

 

 1. Vstupní rozsah: 500 až 100 kΩ
 2. Budicí napětí: 2,5 VDC
 3. Přesnost: 0,01% z rozsahu
 4. Vnitřní rozlišení: 16.000.000 dílků (24 bitů)

Přijímací moduly: Provádí příjem signálu od vstupního modulu a dle modelu jej přepošle dál na displej, do počítače (nebo PLC) nebo dle specifikace provede sepnutí reléového systému. Modul je připojen přes USB  nebo RS-232/485 na PC nebo PLC. Přijímací modul může mít vnitřní nebo vnější anténu. Možné přijímací moduly jsou: T24-BSi, T24-BSu, T24-BSue, T24-GW1, T24-HA, T24-HR, T24-HS.

Využití technologie T24.
Příklady použití technologie T24:

  • Snímání hmotnosti v silových nádobách pro kontrolu změn. Změny mohou být zaregistrované v počítači na straně přijímače, nebo při použití speciálního přijímacího modulu s GSM výstupem, tato hodnota může být zasílána na webové rozhraní nebo na stanovené mobilní číslo ve formátu SMS.
  • Sledování změn statické pevnosti budov. Sledování změn např. v prasklinách umožní rozhodovat o statické kvalitě budovy a rozhodnout její další osud.
  • Dlouhodobé sledování zátěže mostních konstrukcí.
  • Měření deformací rotujících hřídelí.
  • Snímání rychlosti větru a pnutí úchytů stanů a pódií pro rychlou evakuaci účinkujících během náhlé změně počasí.Technologie T24 je produkt firmy: