Technologie T24

TELEMETRICKÝ SYSTÉM T24


Telemetrický systém T24 je modulární bezdrátové řešení pro průmyslové aplikace s různorodými snímači. Vysoká přesnost, vysoká kvalita měření je propojena s jednoduchým, ale přesto výkoným konfiguračním a monitorovacím softwarem. Systém T24 dává výrobcům a integrátorům úplnou flexibilitu při sestavování modulů a systémů se snímači. Komponenty T24 snadno nahradí kabelové trasy, což snižuje náklady na instalaci a údržbu.


ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI:

 • Výjimečný výkon i v těch nejtvrdších podmínkách
 • Vysoká kvalita, nízký šum měření
 • Dlouhá životnost baterie až 5 let (podle nastavených parametrů)
 • Proprietární bezlicenční pásmo 2,4GHz
 • Dosah bezdrátového signálu až 800 m
 • Intuitivní software pro kalibraci snímačů za méně něž 3 minuty

Technická dokumentace

Technologie T24
Jedná se o bezdrátovou technologii pro přenos telemetrických měření v reálném čase. Tato technologie pracuje v kmitočtovém pásmu 2,4GHz. Pomocí vnitřních antén, dosah komunikace může být 800m a při použití externích antén i více dle topologie terénu.

Přenášené signály
Vstupní moduly systému T24 umožňují pracovat s různými typy snímačů: snímače síly, tlaku, točivého momentu, pulzů, teploty, snímače s potenciometrickým výstupem nebo analogové signály jako proudová smyčka (4-20 mA) a napěťový signál (0-10V).

Modulární systém
Každá průmyslová aplikace se od sebe mnohonásobně lišší nebo je nutné kombinovat více systému do jednoho, proto je systém T24 modulární. Jeden vysílací modul může být zapojen současně na několik přijímacích zařízení jako je např. základnová stanice připojená k PC, ruční přijímač, komunikační brána MODBUS, … Zároveň jeden přijímací modul (např. základnová stanice připojená k PC) může přijímat signál z několika vysílacích modulů, které můžou být od různých typů snímačů (např. snímače síly, tlaku, točivého momentu, pulzů, teploty, …).

Rozsah a pokrytí
T24 moduly jsou vybaveny výkonnými anténami, které poskytují vynikající výkon a integritu dat. Celistvostí signálu z antény a pokrytím překonává systém náročné okolní podmínky jako je např. pohybující se objekty nebo prostředí s kovy. T24 používá bezlicenční pásmo 2,4 GHz s technologií rádiové komunikace přímým rozprostřením spektra pomocí kódu (DSSS) zajištující komunikaci bez chyb, která může existovat současně s jinými technologiemi, jako je Wi-Fi, Bluetooth® a Zigbee®.

Vstupní vysílací moduly
Vstupní vysílací moduly systému T24 provádí snímání signálu z připojeného snímače, který odpovídá patřičnému vstupnímu modulu (SA, IA, VA, RA, TA, PA), převod na digitální podobu podle kalibrace a nakonec bezdrátové vysílaní do modulárního systému T24. Rádiový přenos je v pásmu 2,4 GHz a to až v 15 kanálech. Vstupní modul je napájen dvojicí baterii (vetšinou alkalické AA nebo D) které mají výdrž podle pracovního režimu od několika dnů do několika let. Vstupní modul může mít vnitřní nebo vnější anténu. Základní vstupní moduly ukryté v krytu jsou: T24-ACM, T24-ACMi a T24-ACMm.

 T24 Vysilaci moduly

Název vstupního modulu ACM ACMi ACMm
Dosah 800 m 500 m
Napájení 5-18 V DC nebo 2xD baterie 3 V DC (2x AA baterie) 3 VDC (2xAAA baterie s modulem BB1)
Živostnost baterie při vysílání 1x za sek. 1 rok 5 měsíců 2 měsíce
Anténa ANTA ANTA na tištěném spoji
Kmitočtové pásmo 2,4 GHz
Pracovní teplota (°C) -20 do +55 -20 do +55 -20 do +55
Krytí IP67 IP50
Rozměry (mm) 164 x 84 x 57 80 x 62 x 34 76 x 35 x 20
Konfigurační software T24 Tookit a T24LOG100

 

Signál v mV/V (SA): T24-ACM-SA , T24-ACMi-SA, T24-ACMm-SA
Napájení snímače 5 V DC
Vstupní signál: ± 3,1 mV/V
Minimální odpor snímače 85 Ω
Vnitřní rozlišení: 16.000.000 dílků (24bitů)

 

Proud (IA) : (T24-ACM-IA , T24-ACMi-IA, T24-ACMm-IA)
Vstupní signál : 0-20 mA
Kalibrovaný rozsah: 4-20 mA
Vstupní impedance: 47 Ω
Přesnost kalibrovaného rozsahu: 0,1% z rozsahu
Vnitřní rozlišení: 16.000.000 dílků (24bitů)

 

Napětí (VA) : (T24-ACM-VA, T24-ACMi-VA, T24-ACMm-VA)
Vstupní signál: 0-10 VDC
Kalibrovaný rozsah: 0-10 VDC
Vstupní impedance: 100 kΩ
Přesnost kalibrovaného rozsahu: 0,1% z rozsahu
Vnitřní rozlišení: 16.000.000 dílků (24 bitů)

 

Teplota (TA) : (T24-ACM-TA, T24-ACMi-TA, T24-ACMm-TA)
Vstupní signál: -200 do +500ºC
Typ snímače: Pt100
Přesnost: 0,1ºC
Vnitřní rozlišení: 16.000.000 dílků (24 bitů)

 

Impulsy (PA) : (T24-ACM-PA, T24-ACMi-PA, T24-ACMm-PA)
Perioda vstupního impulsu: 333μs do 2s
Vstupní kmitočet : 0,5 do 3000 Hz
Vstupní rozsah RPM : 30 do 180.000 RPM
Bez-potenciálový pull-up odpor: 56 kΩ
Napětí vstupního impulsu : 01,2 až 12 V
Přesnost při 1Hz : 0,15%
Přesnost při 1kHz : 0,25%
Vnitřní rozlišení: 0,25μs

 

Odpor (RA) : (T24-ACM-RA, T24-ACMi-RA, T24-ACMm-RA)
Vstupní rozsah: 500 až 100 000 Ω
Budicí napětí: 2,5 VDC
Přesnost: 0,01% z rozsahu
Vnitřní rozlišení: 16.000.000 dílků (24 bitů)

Oblasti použití systému T24:

 • Zdvíhací a manipulační = Měření hmotnosti, monitorování působících sil, hlídáni limitních hladin u jeřábů, zdvihacích plošin, výtahů, manipulátorů, omezovače dopravníkových pasů
 • Stavebnictví a stavební inženýrství = Měření zatížení, tahu, pnutí, vibrací a posuvů vedoucí ke zlepšení návrhu, výroby a údržby mostů, silnic, železnic a tunelů
 • Letecký průmysl = Měření vibrací, pnutí, působících sil, hmotnosti nebo hlídání dovolených hladin a dalších parametrů na letadlech, helikoptérách a raketoplánech
 • Nakládání s odpady = Měření hmotnost odpadu přímo na korbách vozidel
 • Námořnictví = monitorování a kontrola pnutí na lanech kotevní systému (tzv. mooring systém)
 • Automobilový průmysl = měření krouticího momentu na otočné hřídeli, rozložení hmotnosti na vysoce výkonných vozidle (např. formule, ...)
 • Průmyslová výroba = Díky rozmanitosti vstupných modulů se používá pro rychlé, přesné a spolehlivé hlídání kvality a měření jakosti na výrobních linkách
 • Ocelové konstrukce = Sledování a kontrola tahu a tlaku v kovové konstrukci (např. roztažnost kovů, únava materiálu konstrukce, …)
 • Energetiky = snímaní tlaku v gravitačních elektrárnách, měření síly na lopatkách větrných turbín
 • Pódiová technika = kontrolní měření zatížení tribun, pódií, jevišti a předejití nebezpečného přetížení → předejití katastrofy

 

Konkrétní příklady:

Použití T24 - formula

Použití T24 - plošina

Použití T24 - letadlo

Použití T24 - konstrukce

Automobilový průmysl – točivý moment

Zdvihací technika – měření zatížení osob

Letecký průmysl – měření rozložení zátěže letadla

Stavebnictví a stavební inženýrství – měření roztažnosti konstrukce

 

Ukázka systému T24 při měření na jízdním kole:

 

Kontakt na produktového zástupce:

 • Ing. Marek Šmarda
 • Obchodně-technický zástupce pro ČR a SK
 • Mobil: +420 727 840 999
 • Email: servis@utilcell.com
 • Skype: servis.utilcell