Aktualizace firmware VJ MATRIX II

Použití programu BootLoader-MATRIXII.exe pro aktualizaci firmware MATRIX II.

Aktualizace firmware VJ MATRIX II

přes sériové rozhraní RS-232 - postup

 

Pracovní program vyhodnocovací jednotky MATRIX II může být aktualizováno přes sériový port (COM1) jednotky pomocí programu BootLoader-MatrixII.exeK aktualizaci je nutné použít počítač s aspoň jedním RS-232 portem.

 

K propojení vyhodnocovací jednotky MATRIX II a počítače použijeme standardní křížený kabel komunikace přes RS-232 (kříženy piny 2 a 3). Používají se pouze signály GND (pin 5), Rxd a Txd.

 

POZOR:

V žádném případě nepřerušujte proces aktualizace. Nevypínejte vyhodnocovací jednotku MATRIX II ani PC před ukončením aktualizace. Při vypnutí by mohla jednotka zůstat bez firmware a bylo by nutné provést jeho nahrání u výrobce.

 

Spuštění programu

 

 1. Zapojit do sériového portu COM 1 Matrixu II kabel a druhý konec zapojit do volného sériového portu počítače. Spustit počítač.

 2. Před spuštěním programu BootLoader-MatrixII.exe otevřít s textovým editorem soubor BootLoaderMatrixII.ini a ověřit si, že konfigurovaný sériový port s parametrem CommNum je shodný číslem sériového portu počítače na který se připojuje (zpravidla CommNum =1).

 3. Spustit program BootLoader-MatrixII.exe:

 

 

 

Obr.1.

 

 1. Vybrat binární soubor, který se bude do jednotky vkládat, tlačítkem  (viz Obr.1.). Binární soubor se nachází v adresáři 'BINARIOS'. Binární soubory mají koncovku '.bin' Program si ověří platnost souboru, správnost verze, jeho velikost v bytech a toto se uvede samo v okénku.

 2. Stisknout tlačítko 'SETUPna MATRIXu II a vložit PIN (nastaven z výroby 2802).

 3. Vejít do menu INDICATOR => CONFIG a jít až na položku SW.UPDATE.

 4. Stisknout šipku vpravo ► a vstoupit do SW.UPDATE. Dostaneme se k následující obrazovce (Obr.2.):

 

 

Obr.2.

 

 1. Jednotka znovu vyžádá zadat PIN pro potvrzení vstupu do modu BootLoader. Po jeho vložení, stiknout ENTER a objeví se následující obrazovka (Obr.3.):

 

Obr.3.

 

 1. Nyní je jednotka v očekávání příjmu firmware.

Nahrávání programu do jednotky se spustí klávesou  (viz Obr.1.) v obrazovce programu na počítači. V informačním oknu programu BootLoader se objeví verze souboru, který bude nahrazen novým a jednotlivé fáze procesu lze sledovat na na obrazovce na PC.

 1. Jednotlivé fáze natažení programu jsou:

  • vymazání flash paměti vyhodnocovací jednotky,

  • natažení nového souboru a

  • vyresetování vyhodnocovací jednotky.

 

 

Důležité poznámky:

 

 1. Pokud se objeví chyba spojení před spuštěním procesu a natažení souboru, nutno ověřit, zda kabel mezi COM1 Matrixu a sériovým portem počítače COM1 je v pořádku, že piny kříženého kabelu jsou správné zapojeny a že je správně uvedeno číslo portu v souboru BootLoaderMatrixII.ini.

 2. Pokud se přeruší instalace programu do jednotky z důvodu chyby komunikace, nebo chyby na straně počítače, nevypínat Matrix II. Pokud by se jednotka vypnula, zůstane bez starého i nového programu. Opětovně lze jednotku naprogramovat pouze u výrobce. Ponechejte vyhodnocovací jednotku v tomto stavu a znovu spusťte natažení souboru do jednotky z počítače tak, jak bylo výše vysvětleno. Program se znovu spojí s jednotkou a znovu se spustí proces natažení firmware.

  Aktualizace červenec 2013.

Poslední verze firmware pro MATRIX II verze 1.0042 ke stáhnutí zde