Co znamená parametr vmin snímače

Co znamená parametr „vminsnímače?

 

O požadavcích a charakteristikách z hlediska metrologie na snímače síly pojednává Doporučení OIML R60Podle tohoto doporučení, je vminnejmenší ověřovatelný dílek'. Je to parametr, uváděný výrobcem snímače, jež stanovil rozlišení, které má konkrétní snímač.

 

Hodnota vmin se udává v jednotkách hmotnosti. Běžně hodnota vmin je zlomek v rozsahu 1/6.000 a 1/10.000 jmenovité kapacity snímače.

 

Tento údaj může být použit výrobcem váhy pro ověření, jestli vybraný dílek dané váhy je kompatibilní s nejmenším dílkem, který snímač může dodat, dle následujícího vztahu:

 

vmin ≤ e /  N nebo  vmin x √ N

 

kde

je ověřovací dílek váhy

je počet snímačů (opěrných bodů) na váze

√ druhá odmocnina