Dobré rady a doporučení pro aplikace tenzometrických snímačů sil

Dobré rady a doporučení pro aplikace tenzometrických snímačů sil

 

Výše uvedená doporučení jsou pouze všeobecně orientační a nejsou to jediné pokyny, na které je nutné brát zřetel. Osoba provádějící instalaci by měla být odborně způsobilá a znalá platných odborných nařízení a předpisů.

U konkrétního případu nutno aplikovat i další úkony, které zabezpečí vhodné podmínky pro správnou a dlouhodobou činnost celé vážící aplikace.