Instalace příslušenství pro M460

Postup pro instalaci příslušenství Acc. 46901-3, určeného pro snímač M460

Před instalací se ujistěte, že zvolené příslušenství je určen pro daný typ snímače:

Za žádných okolností se nedoporučuje provádět montáž zařízení s funkčním snímačem sil!

Při instalaci se snímačem hrozí jeho přetížení způsobené problémy s montáží samotného sila (zásobníku, plošiny atd.) způsobené např. vychýlením od osy při pokládání na nohy. Jak ukazuje obrázek nahoře, snímač pod nohou B by byl nezatížen, zatímco snímač pod nohou A by byl zatížen plnou vahou nádrže. Ze stejného důvodu se nedoporučuje ani přímé zatížení samotného příslušenství, je doporučeno použít odlehčovací podpěru, nebo jiný pomocný prvek (dle možností).

Naprosté zničení snímače může způsobit i svařování v jeho blízkosti, tento se dává až po dokončení všech konstrukčních prací.

Instalaci tedy provádíme s prázdným příslušenstvím, není-li to z jakéhokoliv důvodu možné, použijeme tzv. Dummy load cell (rozměrově věrná maketa snímače, nebo snímač vyřazený, nebo poškozený).

Samotný postup instalace snímače do příslušenství

Originální příslušenství ke snímačům značky UTILCELL je koncipováno tak, aby se instalace dala provést bez přítomnosti snímače a ten je po ukončení prací, které by jej mohly poškodit, do příslušenství přidán.

Popisky komponentů zmiňovaných v následujícím postupupříslušenství 46901-3 bez vloženého snímače M460

Po připevnění příslušenství k zásobníku a instalaci celého systému na své místo, připravíme příslušenství na vložení snímače:

  1. povolíme distanční šrouby ( t1 ) tak, aby se váleček ( F1 ) na horní části příslušenství ( PC ) nemohl dotknout horní zaoblené části snímače ( E1 )
  2. do takto zajištěného příslušenství vložíme snímač M460 tak, aby zaoblení E1 bylo nahoře a zaoblení E2bylo dole (viz. následující foto )

  3. volně ložený snímač pozvedneme tak, aby se otvory v něm kryly s otvory ve sloupcích ( C ) na dolní části příslušenství ( PB ) tak, aby mohlo dojít k zasunutí bezpečnostních válečků ( P1 ) do těchto děr
  4. v tento okamžik můžeme povolit distanční šrouby ( t1 ) tak, aby byla celá váha systému přenesena, prostřednictvím dotyku horního zaoblení snímače ( E1 ) a válečku ( F1 ) na snímač
  5. distanční šrouby ( t1 ) slouží jako také jako bezpečnostní prvek. V případě zatížení většího, než umožňuje snímač a jeho následného ohybu, může tento prvek podržet příslušenství. Je třeba ho správně nastavit vůli ( h )mezi těmito šrouby a dolní částí příslušenství ( PB ) - model snímače M460 má garantovaný bezpečný ohyb 0.6 - 1 mm
  6. máme-li nastaveno, vložíme bezpečnostní váleček ( P2 ) do dolní části horního dílu příslušenství ( PC )
  7. nyní zajistíme pevné uchycení bezpečnostních válečků ( P1 a P2 ) pomocí sponek


Takto vypadá příslušenství s instalovaným a zabezpečeným snímačem M460

Doporučené rozmístnění v často používaných variantách

Obrázek vlevo ( D1 ) je pro zásobník s kruhovým půdorysem postavený na tři nohy, vpravo ( D2 ) je zásobník obdélníkový na čtyřech nohách. 

Upozornění: Projevy poruchového chování u snímače vloženého do takovéhoto příslušenství jsou nejčastěji způsobeny nepřesnou instalací. Proto je třeba před uvedením do chodu zkontrolovat, jestli je vše dotaženo a umístněno rovně.