Instalace příslušenství pro M740

Postup pro instalaci příslušenství Acc. 74907-10, určeného pro snímač M740.

Před instalací se ujistěte, že zvolené příslušenství je určeno pro daný typ snímače:

Snímač je v tomto příslušenství chráněn jak proti zvednutí - šroubem proti zvednutí - tak proti smykové síle - opěrným ramenem. Smyková síla ovšem nesmí být v jiném směru než rovnoběžně s opěrným ramenem. Maximální síly ( smyková a zvedací ) a také maximální zvednutí horní plošiny a vytažení opěrného ramena jsou uvedeny v tabulce níže. Jak je patrno z obrázku níže, šroub proti zvednutí nesmí mít v místě průchodu podstavcem sila s tímto podstavcem dotyk.


  Acc. 74907 Acc. 74908 Acc. 74909 Acc. 74910
Nominální zatížení 10 ... 40t 60t 100 ... 200t 400t
Maximální natažení opěrného ramena +/-4 mm +/-4 mm +/-5 mm +/-5 mm
Maximální smyková síla 47 kN 95 kN 180 kN 240 kN
Maximální síla zdvihu 76 kN 114 kN 228 kN 330 kN
Maximální zdvih 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm
Materiál Zinkovaná ocel Zinkovaná ocel Zinkovaná ocel Zinkovaná ocel
Transportní hmotnost 19 kg 27 kg 98 kg 130 kg