Jak vypočítat velikost signálu snímače na dílek

Jak vypočítat velikost signálu snímače na dílek (µV/dílek)?

 

Signál, který jeden nebo více snímačů vytváří pro rostoucí zátěž a vyhodnocovací jednotka běžně zobrazuje na displeji je:

 

u = (C x 1000 x Uexc x e) / (N x Emax)

 

kde

je přírůstek signálu (μV/dílek)

je jmenovitá citlivost snímače (mV/V)

Uexc je budicí napětí snímačů

je velikost ověřovacího dílku (kg)

je počet snímačů (opěrných bodů)

Emax je nominální kapacita snímače

 

Typické hodnoty:

∆u = 0,8 až 5 μV/dílek

C = 1 až 3 mV/V

Uexc = 3 až 12 V

e = 0,001 kg až 100 kg

N = 1 až 10

Emax = 1 až 600.000 kg

 

 

Příklady:

1) Váha o rozsahu váživosti Max = 15 kg, ověřovací dílek e = 0,005 kg (5g)

N = 1 snímač o Emax = 20 kg, C = 2 mV/V, Uexc = 10 V

u = (2 x 1000 x 10 x 0,005) / (1 x 20) = 5 µV/dílek

 

 

2) Stejná situace jako př. 1) jen budící napětí snímače Uexc = 5 Volts

u = (2 x 1000 x 5 x 0,005) / (1 x 20) = 2,5 µV/dílek

 

 

3) Váha o rozsahu váživosti Max = 600 kg, e = 0,200 kg

N = 4 snímače o Emax = 500 kg, C = 2 mV/V, Uexc = 5 V.

u = (2 x 1000 x 5 x 0,2) / (4 x 500) = 1 µV/dílek

 

 

4) Váha o rozsahu váživosti Max = 1500 kg, e = 0,5 kg

N = 4 snímače o Emax = 750 kg, C = 2 mV/V, Uexc = 6 V

u = (2 x 1000 x 6 x 0,5) / (4 x 750) = 2 µV/dílek

 

 

5) Stejná situace jako př. 4s trochu větší kapacitou snímačů:

N = 4 snímače o Emax = 1000 kg, C = 2 mV/V, Uexc = 6 V

u = (2 x 1000 x 6 x 0,5) / (4 x 1000) = 1,5 µV/dílek

 

 

6) Mostní váha s váživostí Max = 60.000kg, dílek e = 20 kg

N = 6 snímačů o Emax = 20.000 kg, C = 2 mV/V, Uexc = 10 V

u = (2 x 1000 x 10 x 20) / (6 x 20.000) = 3,3 µV/dílek

 

 

7) Mostní váha s váživostí Max = 60.000 kg, dílek e = 20 kg

N = 8 snímačů o Emax = 30.000 kg, C = 2 mV/V, Uexc = 6 V

u = (2 x 1000 x 6 x 20) / (8 x 30.000) = 1 µV/dílek