Jakou přesnost lze očekávat od vážního systému

Jakou přesnost lze očekávat od vážního systému?

 

Přesnost vážního systému bude nejvyšší hodnota, kterou obdržíme z následujících výpočtů parametrů (a) a (b).

 

 

(a) limita minimálního dílku snímače

(vztaženo k opakovatelnosti snímače)

 

emin (opak) = vmin x √ N (a)

 

kde

emin (opak) je minimální chyba, která se obdrží z nejmenšího dílku snímače

vmin je minimální ověřovací dílek snímače

N je počet snímačů (opěrných bodů)

 

 

(b) limita části vážního rozsahu, která se využije

(vztaženo k linearitě)

 

emin (lin) = Max / nlc (b)

 

kde

emin (lin) je minimální chyba, která se obdrží v daném rozsahu vážení snímače

nlc je počet ověřovatelných dílků snímače

 

 Výsledek emin je nejvyšší hodnota mezi emin (opak) emin (lin)

 

 

Příklady:

1) Normální váha

Údaje o vážícím systému:

Vážená hmotnost Max = 600 kg

Mrtvá zátěž DL = 120 kg

Hrubá hmotnost = 720 kg

Počet opěrných bodů N = 3

 

Údaje o snímačích:

3 snímače Model 350i/500 kg

Emax = 500 kg

nlc = 3000 dílků

vmin = Emax / Y = 500 / 10.000 = 0,05 kg

 

Výpočet:

(a) limita minimálního dílku snímače (vztaženo k opakovatelnosti)

emin (opak) = vmin x √ N = 0,05 x √ 3 = 0,0865 kg

 

(b) limita části vážního rozsahu, která se využije (vztaženo k linearitě)

emin (lin) = Max / nlc = 600 / 3000 = 0,2 kg

 

Výsledek:

emin = 0,2 kg

 

Pro tuto váhu vybereme zobrazovatelné rozlišení d = 0,2 kg

 

 2) Váha s velikou mrtvou zátěží oproti vážené hmotnosti

Údaje o vážícím systému:

Vážená hmotnost Max = 400 kg

Mrtvá zátěž DL = 320 kg

Hrubá hmotnost = 720 kg

Počet opěrných bodů N = 3

 

Údaje o snímačích:

3 snímače Model 350i/500 kg

Emax = 500 kg

nlc = 3000 dílků

vmin = Emax / Y = 500 / 10.000 = 0,05 kg

 

Výpočet:

(a) limita minimálního dílku snímače (vztaženo k opakovatelnosti)

emin (opak) = vmin x √ N = 0,05 x √ 3 = 0,0865 kg

 

(b) limita části vážního rozsahu, která se využije (vztaženo k linearitě)

emin (lin) = Max / nlc = 400 / 3000 = 0,133 kg

 

Výsledek:

emin = 0,2 kg

emin = 0,133 kg

 

Pro tuto váhu vybereme zobrazovatelné rozlišení d = 0,2 kg v případě ověřované váhy pro obchodní vážení.

Pro průmyslovou aplikaci, můžeme dat menší dílek d = 0,1 kg.

 

3) Váha s velikou mrtvou zátěží a malou váženou hmotností

Údaje o vážícím systému:

Vážená hmotnost Max = 220 kg

Mrtvá zátěž DL = 500 kg

Hrubá hmotnost = 720 kg

Počet opěrných bodů N = 3

 

Údaje o snímačích:

3 snímače Model 350i/500 kg

Emax = 500 kg

nlc = 3000 dílků

vmin = Emax / Y = 500 / 10.000 = 0,05 kg

 

Výpočet:

(a) limita minimálního dílku snímače (vztaženo k opakovatelnosti)

emin (opak) = vmin x √ N = 0,05 x √ 3 = 0,0865 kg

 

(b) limita části vážního rozsahu, která se využije (vztaženo k linearitě)

emin (lin) = Max / nlc = 220 / 3000 = 0,073 kg

 

Výsledek:

emin = 0,086 kg

 

Pro tuto váhu vybereme zobrazovací rozlišení d = 0,1kg.