Měření síly v jiném směru než gravitace

Informace pro měření síly v jiném směru než působí síla gravitační

 

Snímače vyhodnocují sílu F1, která působí kolmo na snímač. Toto je však jen složka nekolmé síly F, kterou bychom chtěli znát - viz obrázek. Je-li odklon síly F od kolmice F1 konstantní (α = konst.), pak lze do měření zavést konstantu odpovídající kosinu úhlu odklonu (cos α).

 

cos α = F1 / F

F = F1 / cos α

 

kde:  F1 kolmá síla, kterou snímač měří

F nekolmá síla, kterou chceme znát

α úhel odklonu síly F od kolmice F1

U vyhodnocovacích jednotek lze nastavit odlišně hodnotu na displeji od hodnoty právě měřené pomocí možností linearizace. V kalibraci tak nastavujeme odlišné hodnoty LIN_I od hodnoty LIN_C respektive LIN_M u jednotky MATRIX:

LIN_C (M) hodnota síly „F'

LIN_I hodnota síly „F1'

 

Na příkladu si ukážeme postup nastavení u jednotek Smart, Matrix a DAT.

Nastavení jednotky SMART

V menu „CAL1' provedeme:

Při kontrolním vážení bylo naměřeno:

 

Zatížení

na snímači (kg)

Údaj na displeji (kg)

Kontrolní

výpočet

(kg)

0

0,000

0,00000

1

1,064

1,06417

2

2,128

2,12835

3

3,192

3,19253

4

4,256

4,25671

5

5,320

5,32088

 

 

Nastavení jednotky MATRIX

V menu „CAL MASS' provedeme:

Při kontrolním vážení bylo dosaženo stejných výsledků jako Smart.

 

Nastavení jednotky DAT400

V základní konfiguraci (PRG držet ... CAPAC), tlačítkem „SET' vybrat podmenu „CALIBR'

 

Při kontrolním vážení bylo dosaženo stejných výsledků jako Smart.

  Článek aktualizován 12.1.2011.