Nastavení sériových portů po přidání MULTI1/2 karty do jednotky SMART

Pokud se provádí dodatečná instalace v/v karty MULTI1 nebo MULTI2 do jednotky SMART, je nutné pro správnou funkci sériových portů provést následující změny:

  1. Na základní desce SMARTu provést přepnutí obou můstkových přepínačů J4 na opačnou polohu (viz obrázek).

 

2. Konektor seriového portu který byl zapojen do základní desky nově se zapojí do desky MULTI1/2 do konektoru J1.

3. Konektor nového přídavného sériového portu (na desce MULTI 1/2) se zapojí do desky MULTI 1/2 do konktoru J2.

 

Pokud je provední vyhodnocovací jednotky SMART jako IP-65, potom se použijí šroubovací zdířky dle výše uvedeného obrázku.