Nastavení Smart jako dávkovače

Nastavení vyhodnocovací jednotky Smart jako dávkovače s kontrolou obsahu zásobníku

Smart dávkovač

V praxi se setkáváme s potřebou průběžného dávkování kapaliny (sypké látky) ze zásobníku, s nutností neustálékontroly hladiny tohoto zásobníku. Vhodným řešením je následující aplikace s využitím jednotky SMART.

Stisknutím tlačítka START se systém vytáruje a započne odpouštění ( odsypávání ) množství látky nastavené jako SetPoint2 (Ul2 ). Po dosažení požadovaného úbytku se

odpouštění zastaví a spolu s tím se zruší Tára, na displeji se zobrazí aktuální hmotnost Bruto - tohoto se dosáhne díky spojení výstupu 2 a vstupu 2. Další odpouštění započne až po opětovném zmáčknutí tlačítka START.

Po dosažení minimální požadované hmotnosti se spustí doplnění zásobníku - aktivací výstupu 3 - do požadované úrovně.

Nastavení D_Out a D_In

Příklad: Máme zásobník, jehož hmotnost netto je 10000kg. Požadované množství odpouštěné látky je 50kg na jeden cyklus. Hladina zásobníku nesmí klesnout pod 100kg.

Digitální výstupy:

D_out 1

D_Out 2

D_Out 3

U(l) 1 ... 0
Type ... NET
Trip ... H
Output ... off

U(l) 2 ... 50
Type ... -REL
Rel ... 1
Trip ... L
Output ... 2

U(l) 3 ... 10000 Type ... GrossTrip ... H Hyst ... 9900 Output ... 3
Výstup č.1 má nyní pomocný charakter Výstup č.2 je aktivní v režimu NET, do dosažení hmotnosti -50kg Výstup č.3 se aktivuje v okamžiku, kdy hmotnost klesne na U(l)3 - Hyst (10000kg - 9900kg = 100kg ) a deaktivuje se dosažením hmotnosti U(l)3 (10000kg)

Pozn.: Neuvedené hodnoty se nenastavují, protože v této aplikaci nemají využití.

Digitální vstupy:

D_In 1

D_In 2

Type  ... Tare
Func  ... L
Type  ... CtrTare
Func  ... H
Vstup č.1 plní funkci tlačítka START, po jeho aktivaci se systém vytáruje a přepne do režimu NET Vstup č.2 plní funkci ovládacího prvku; po dosažení požadovaného úbytku systém přepne do režimu Gross a tím zastaví odpouštění.