Návod jednorychlostního nastavení dvou komponent pro SMART MULTI1/2

Návod pro nastavení jednorychlostního nastavení dvou komponent jednotek Smart a Matrix

 

Existují 2 varianty nastavení:

  1. s pevným nastavením proměnných
  2. s relativním nastavením proměnných

Určíme si, že naše směs bude vážit 100kg a každá složka v ní bude mít 50kg.

Pevné nastavení proměnných

Výstup č. 1

Výstup č. 2

Výstup č. 3

Parametry neuvedené v tomto výčtu  nastavujeme na hodnotu 0, nebo Off.

Vstup č. 1

Vstup č. 2      

Relativní nastavení proměnných 

U této možnosti postupujem tak, že všechno nastavíme stejně, jen

Popis činnosti

Na snímací plochu se položí prázdná nádoba určená na nasypání hmoty. Zmáčknutím tlačítka (ve schématu označeno Start) se váha vytáruje a sepne výstup č.1 ovládající násyp 1.složky. Po dosažení SP1 se tento zastaví a souběžně s tím se spustí výstup č.2 ovládající násyp 2.složky. Ten běží do dosažení hodnoty SP3, který při aktivaci, skrze výstup č.3,  sníží úroveň signálu na vstupu č.2 na úroveň L, ten deaktivuje táru a tím  i celý systém.